Wat doen we?

4Werk opereert vanuit gemeenschappelijk belang. De meerwaarde van dit platform uit zich in volgende punten:

  • Gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid op om duurzame tewerkstelling te bewerkstelligen.
  • Sterke economische profilering.
  • Unieke interne samenwerking.
  • Ambitie om de leden succesvoller te maken.
  • Een actieve rol spelen in de economie en de fabrieken voor de toekomst.
Correspondentieadres

4Werk
Koolskampstraat 39B
B-8830 Gits
ondernemingsnummer: 0542777851

Wat doen we?

Onze 9 pijlers

0 1

4Werk heeft de ambitie de West-Vlaamse sociale economie in Vlaanderen op de kaart te zetten. Door een actieve inzet van onze lokale vertegenwoordigers en partners, en in samenspraak met onze Vlaamse werkgeversfederaties, willen we participeren in de verschillende beleidsorganen. We zijn hierin een slimme trendsetter.

0 2

4Werk is de onafhankelijke toonaangevende federatie van de maatwerkbedrijven in de sociale economie van West-Vlaanderen.

0 3

De leden van 4Werk engageren zich om samen te werken, kennis te delen en dit in wederzijds respect.

0 4

4Werk vertegenwoordigt zijn West-Vlaamse leden maatwerkbedrijven naar de verschillende overheden toe. De belangen verdedigen naar de arbeidsverhoudingen hoort bij de Vlaamse koepel(s).

0 5

Voor 4Werk maakt de sociale economie een integraal deel uit van het economisch beleid van Vlaanderen.

0 6

Om die rol van sterke speler in de sociale economie waar te maken,  is het onontbeerlijk een sterke economische basis te hebben. M.a.w.  het doel is het uitbouwen van lobby door het platform. Het invullen van een eventuele bestaffing zal zich dan ook hierop inhoudelijk toespitsen.

0 7

4Werk staat voor samenwerking en solidariteit. We vertrekken hierin vanuit het  bewerkstelligen van een zo groot mogelijke tewerkstelling voor de doelgroep van 4Werk en voor zijn afzonderlijke leden waarbij respect voor elkaars tewerkstelling steeds voorop staat. Regels, met mogelijke sancties, moeten met alle betrokkenen in een afzonderlijk huishoudelijk reglement worden vastgelegd. Samenwerking zal steeds een WIN-WIN doelstelling nastreven.

0 8

In 4Werk staat sociaal voor “sociaal ondernemen” of “ondernemen om een sociaal doel te bereiken”.

0 9

4Werk wil actief meewerken aan de Vlaamse koepelorganisatie(s) voor de toekomstige maatwerkbedrijven.

4Werk - Mee in het hart sfeerbeelden onderneming

Verankering

Mee in het hart

U vindt het sociale geen reden om samen te werken met een maatwerkbedrijf? Wij ook niet.

Verankering

Samenwerken met een maatwerkbedrijf doet u in de eerste plaats omwille van zijn economische meerwaarde. Uit een recente studie van de POM West-Vlaanderen blijkt dat de samenwerking tussen maatwerkbedrijven en klassieke bedrijven een cruciale rol speelt in de verankering van onze industrie. Industriële verankering is een term die aangeeft in welke mate de regionale of lokale industrie het maatschappelijk weefsel met de lokale klant verstrengeld is. Hoe groter de verankering, hoe minder kans op delokalisatie.

Verankering is tevens de garantie dat research en productie lokaal blijven. Wat een boost is voor de efficiëntie van de ondernemingen. Verankering betekent bovendien netto toegevoegde waarde, investeringen in materiële en immateriële vaste activa. Verankering is kortweg garantie voor welvaart en welzijn.

Je kan dus gerust zeggen dat er maar één economie is en dat complementaire samenwerking de beste garantie is dat deze economie duurzaam is.

Wat doen we?

5x winst bij inzet op lokale verandering = hart van de economie

  1. Je wint logistieke- en transportkosten.
  2. Je stimuleert werkbaar werk voor kansengroepen.
  3. Communicatie en overleg verloopt snel en efficiënt.
  4. Je rekent op hoge kwaliteitsgarantie.
  5. Je verzekert tewerkstelling in eigen regio.
Wat doen we?

Expertise sharing

De leden leggen a.d.h.v. voortdurende kennisuitwisseling samen de focus op een doorgedreven klantengerichtheid en duurzame tewerkstelling. Vanuit hun maatschappelijk engagement streven zij bij ieder project een win-win situatie na (voor alle stakeholders). De leden delen hun kennis en expertise over zowel de gewenste arbeidsinhoud, -omstandigheden, -voorwaarden en arbeidsverhouding. Dit alles om een optimale dienstverlening te waarborgen.

4Werk - Collega2
4Werk - Vlierbos6
Onze samenwerkingsvormen Dienstverlening

Dienstverlening zoals bijvoorbeeld groendienst, klusjesdienst, poetsdienst, horeca… op zowel de locatie van het maatwerkbedrijf als erbuiten.

4Werk - De Groene Kans - 't Land van Vlierbos
Onze samenwerkingsvormen Eigen activiteit

Eigen activiteiten op de locatie van het maatwerkbedrijf. casino malaysia

4Werk - Westlandia: verpakken van producten
Onze samenwerkingsvormen Enclavewerk

Activiteiten in onderaanneming in uw bedrijf zelf. online casino singapore

4Werk - Westlandia: onderaanneming bij Trappisten Westvleteren
Onze samenwerkingsvormen Activiteiten in onderaanneming

Activiteiten in onderaanneming op de locatie van het maatwerkbedrijf. buy dnp online uk

4Werk - Vlierbos6
4Werk - De Groene Kans - 't Land van Vlierbos
4Werk - Westlandia: verpakken van producten
4Werk - Westlandia: onderaanneming bij Trappisten Westvleteren
Graag stellen we u onze bestuursleden voor
4Werk - Mia
Voorzitter 4Werk - lid Bureau 4Werk
Mia Decaestecker Stuur e-mail
4Werk - Adam Dirk - InterWest
Algemeen Directeur Interwest
Dirk Adam Stuur e-mail
4Werk - Gunther Bamelis - 't Veer
Algemeen Directeur 't Veer en Sowepo - lid Bureau 4Werk
Gunther Bamelis Stuur e-mail
4Werk - Dirk D'Hulster - De Duinenwacht
Gedelegeerd Bestuurder De Duinenwacht
Dirk D'Hulster Stuur e-mail
4Werk - Ignace De Ro - Westlandia
Algemeen Directeur Westlandia
Ignace De Ro Stuur e-mail
4Werk - Marijke - personeel
HR-Manager 't Veer
Marijke Ducatelle Stuur e-mail
4Werk - Annick Goes - Interwest
Personeelsdirecteur Interwest
Annick Goes Stuur e-mail
4Werk - Dominique Lapiere - De Groene Kans
Directeur De Groene Kans
Dominique Lapiere Stuur e-mail
Raad van Bestuur Forena
Wim Laporte Stuur e-mail
4Werk - Jan Lernout - Westlandia
Manager Personeelsbeleid Westlandia
Jan Lernout Stuur e-mail
4Werk - Luc Rosseel - Oesterbank
Algemeen Directeur De Oesterbank
Luc Rosseel Stuur e-mail
4Werk - David Rotsaert - SOBO
Directeur SOBO
David Rotsaert Stuur e-mail
4Werk - Koen Samyn - Westlandia
Productie Manager Westlandia
Koen Samyn Stuur e-mail
4Werk - Koen Staelens - Mariasteen
Algemeen Directeur Mariasteen - lid Bureau 4Werk
Koen Staelens Stuur e-mail
4Werk - Jan Vanbeselaere - De Kringwinkel West
De Kringwinkel West
Jan Vanbeselaere Stuur e-mail
4Werk - Bart Vandenbussche - Kringloopcentrum Z-W-Vlaanderen
Directeur Deltagroep
Bart Vandenbussche Stuur e-mail
4Werk - Philip Vanneste- Molendries
Gedelegeerd bestuurder Groep Gidts
Philip Vanneste Stuur e-mail
4Werk - Tim Vannieuwenhuyse - Waak
Algemeen Directeur Groep Waak
Tim Vannieuwenhuyse Stuur e-mail
U vindt het sociale geen reden om samen te werken met een maatwerkbedrijf? Wij ook niet.
Tijd om uw kijk op maatwerkbedrijven te veranderen.
Onze mensen staan op een afstand van de arbeidsmarkt.
Maar ver is dat niet.
U vraagt zich af wat het verschil is tussen een gewoon en een maatwerkbedrijf? Wij soms ook.
Al wie denkt dat maatwerkbedrijven enkel eenvoudig werk doen:
kom gerust eens proberen.