Doorstroom, opstroom, zijstroom

Tim Vannieuwenhuyse (bestuurder 4Werk):

‘We kozen voor de participatieladder als beeld om de verschillende vormen van tewerkstelling en participatie van kansengroepen helder weer te geven. Elke trede weerspiegelt een niveau waarop volwassenen op vandaag participeren in de samenleving/arbeidsmarkt: ofwel met een arbeidscontract (trede 5 en 6), ofwel zonder arbeidscontract (trede 1 tot en met 4). De tijd dat maatwerkbedrijven enkel en alleen op trede 5 actief zijn ligt al een tijd achter ons. Cross-over samenwerking over de verschillende treden heen is de sleutel om de arbeidsparticipatie van kansengroepen te optimaliseren met zinvol en kwalitatief werk.’

‘De meerwaarde zit hem in het cijfermatige én de eenvoud. We rapporteren per maatwerkbedrijf, aan de hand van dezelfde indicatoren met dezelfde definities. Zo spreken we éénzelfde cijfertaal. Dat zorgt dat we kunnen evolueren door jaarlijks te evalueren, maar kunnen we ons ook laten triggeren door te benchmarken met collega-maatwerkbedrijven. Tenslotte kunnen we de cijfers makkelijk consolideren om een beeld te geven op bijvoorbeeld niveau West-Vlaanderen wat onze gezamenlijk sociale impact is dankzij tewerkstelling.’

Meten is weten

Gunther Bamelis (Bureau 4Werk):

‘De participatieladder is een belangrijk instrument tot beleidsvorming: een beleid op maat van elke participant en met maximaal groeipotentieel om treden te stijgen op de ladder. Cijfermateriaal uit de West-Vlaamse maatwerksector toont de opgaande trajecten op de participatieladder aan. 173 personen stapten uit arbeidszorg of inactiviteit in een activeringstraject met als doel opstap naar betaald werk. 89 personen hebben effectief de stap gezet naar betaald werd. 42 maatwerkers gingen van tewerkstelling binnen de muren van hun maatwerkbedrijf naar een enclave. Bij enclavewerk komt er een team maatwerkers samen met een begeleider meehelpen meehelpen ter plaatse in het bedrijf van de klant. Dit is een belangrijke vorm van opstroom omdat enclavewerk voor velen de enige haalbare vorm van doorstroom is. De stap die hen het dichtst bij regulier werk brengt. Tenslotte zetten 56 maatwerkers de stap naar regulier werk.’

Een volledig overzicht met cijfermateriaal vind je op de afbeelding.

Vorig artikel
12 augustus 2020
COVID-relance plan Meer lezen
Volgend artikel
15 juni 2020
Handymade Meer lezen