Doorstroom, opstroom, zijstroom

De gegevens over 2023 onthullen de belangrijke trends en ontwikkelingen die de beweging van diverse doelgroepen binnen onze tewerkstelling reflecteren.
Als we de instroom in de West-Vlaamse maatwerkbedrijven onder de loep nemen zien we dat die in totaal ten opzicht van 2022 gestegen is met 8,3%, waarbij er een sterke stijging is bij het aantal stages en nieuwe maatwerkers. Sinds de invoering van het Individueel Maatwerk in juli 2023 zijn 43 maatwerkers al dan niet vanuit een enclave doorgestroomd naar Individueel Maatwerk. We verwachten dat die trend zich in 2024 zal verderzetten. 51 mensen hebben de overstap gemaakt naar betaald werk in het reguliere circuit.  Ten opzichte van 2022 zijn ook 24% meer mensen die een leefloon of equivalent ontvangen, de zogenaamde art 60, aan het werk in 1 van de West-Vlaamse maatwerkbedrijven.

Gunther Bamelis (bestuurder 4Werk, algemeen directeur Forena):

“Activering is één van de belangrijke pijlers om meer mensen aan de slag te krijgen. Een rol die de maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen zeker ter harte nemen. Noem het ‘start-to-work’, een methodische aanpak op maat die het individu laat ingroeien in een werkomgeving binnen collectief maatwerk. Dit verhoogt de slaagkansen voor het individu en leidt tot een duurzame tewerkstelling.”

Ignace De Ro (bestuurder 4Werk, algemeen directeur Westlandia):

“De inspanningen van de maatwerkbedrijven blijven volop gericht op de tewerkstelling van mensen in onze maatschappij die het moeilijker hebben om een betaalde baan in het normale arbeidscircuit te vinden. Door een goede ondersteuning, gecombineerd met opleidingen, slagen we er opnieuw in een aantal medewerkers te laten doorgroeien naar de reguliere sector. Ook in 2023 hebben we volop onze verantwoordelijkheid genomen in de door de overheid aan ons toevertrouwde taken.”

Meten is weten

Rita Demaré (voorzitter 4Werk):

“Cijfermateriaal uit de West-Vlaamse maatwerksector toont de opgaande trajecten op de participatieladder aan. In 2023 stapten 893 personen uit arbeidszorg of inactiviteit in een activeringstraject met als doel opstap naar betaald werk waarvan 314 personen effectief de stap gezet naar betaald werk. Bijna 660 maatwerkers worden ingezet in reguliere bedrijven via enclavewerking. Bij enclavewerk komt er een team maatwerkers samen met hun begeleider meehelpen ter plaatse in het bedrijf van de klant. Dit is een belangrijke vorm van opstroom. De cijfers tonen duidelijk aan dat West-Vlaamse maatwerkbedrijven zich niet beperken tot maatwerkers. Ze bewandelen individuele trajecten op maat tussen arbeidszorg, maatwerk en reguliere jobs. Zowel opwaarts als neerwaarts.”

Vorig artikel
10 juni 2024
Zie ons doen Meer lezen
Volgend artikel
8 mei 2024
ODAS kondigt via officieel openingsevent nieuwe bedrijfsruimte aan in Pathoekeweg en benadrukt groeiplannen Meer lezen