Operationeel Manager:
 • vindt zich in de rol van regisseur;
 • fungeert als verbindende schakel binnen 4Werk en alle leden van de federatie;
 • is leidinggevende van de projectmedewerkers payroll 4Werk
 • beschikt over een bovengemiddeld organisatietalent om partijen bij mekaar te brengen, procesvoortgang te boeken en tot resultaten te komen;
 • wekt vertrouwen bij de leden en de diverse stakeholders;
 • vindt, bij het uitvoeren van zijn taken, een zorgvuldig evenwicht tussen voor en achter de schermen;
 • is ondersteunend naar alle betrokken geledingen in de federatie en naar het directeurenoverleg in het bijzonder. Tegelijkertijd is hij voldoende volhardend als partijen moeilijk tot elkaar komen of als de procesvoortgang belemmerd wordt.
 • is in staat om 4Werk zelfstandig te vertegenwoordigen daar waar dit nodig en/of gewenst is.
 • is administratief vaardig en in staat om een projectvoorstel, actieplan en een eindverslag te schrijven.
Werkzaamheden:
 1. Werkt het jaaractieplan inhoudelijk uit met smart doelstellingen en targets
 2. Op eigen initiatief initiëren en onderhouden van intensieve contacten met alle betrokken interne ( directeurenoverleg, RvB, werkgroepen) en externe geledingen (POM, Koepels, WSE) om op ieder moment goed op de hoogte te zijn van de problematiek en geïnformeerd te zijn van de eventuele voortgang.
 3. Informeren en adviseren aan de raad van bestuur en Directeuren Overleg over strategische/inhoudelijke ontwikkelingen, knelpunten of nieuwe wendingen binnen het werkveld van 4Werk.
 4. Formuleert helder gestructureerd opdrachten en probleemstellingen en zoekt binnen zijn bevoegdheden naar oplossingen ook bij onvoorziene ontwikkelingen
 5. Het bijeenbrengen en bijeenhouden van partijen om te komen tot optimale samenwerking, kennisdeling, projecten en concrete acties met doelstellingen
 6. Het behouden van procesvoortgang door het beleid en de besluitvorming voortdurend te matchen met interne en externe ontwikkelingen en met de strategische doelstellingen van de RvB 4Werk.
 7. Werkt i.f.v. het jaaractieplan en de doelstellingen nauw samen met de leden, de projectmedewerkers, het secretariaat en de financiële dienst van 4Werk

De operationeel manager wordt aangesteld door de RvB.  Hij/zij wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur  waarvoor hij/zij specifieke opdrachten uitvoert. Hij/zij rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Aan de hand van behaalde  resultaten uit het jaaractieplan zal de werking van de operationeel manager jaarlijks geëvalueerd worden.

Functie-eisen:
 • In staat om onafhankelijk te kunnen denken en handelen;
 • Communicatief en gedreven kunnen overtuigen
 • Kennis van de maatwerkbedrijven en op de hoogte van de netwerken;
 • Aantoonbare diplomatieke kwaliteiten;
 • Sterk in samenwerken
 • Sociaal gedreven voor onze maatwerkers;
 • Regelmatig aanwezig op avondmeetings en evenementen
 • Je beschikt over een rijbewijs B en woont in West-Vlaanderen
 • ½ tijds contract voor onbepaalde duur
Contact

Sollicitaties richten aan: info@vierwerk.be + mia.decaestecker@vierwerk.be