Doorstroom, opstroom, zijstroom

Beleidsmatig kreeg onze sector van Maatwerkbedrijven een nieuwe opdracht om ook in te zetten om nieuwe doelgroepen kansen te bieden naar betaald werk binnen collectief maatwerk. Dit in de vorm van opstarttrajecten binnen het wetgevend kader van arbeidsmatige activiteiten werk en sociale economie (AMA WSE). Heel wat leden van 4Werk hebben deze nieuwe maatschappelijke opdracht ernstig genomen en hebben in 2022 volop ingezet om extra kansen te geven aan 311 nieuwe medewerkers voor een AMA WSE traject. Dit is een verviervoudiging t.o.v. 2021. Daarenboven stellen we ook vast dat er door de leden van 4Werk binnen West-Vlaanderen 81 succesvolle doorstroomtrajecten gerealiseerd zijn naar het normaal economisch circuit wat een succesvolle verdubbeling is in vergelijking met vorig werkjaar.

Koen Staelens (bestuurder 4Werk, algemeen directeur Mariasteen):
‘Elke trede weerspiegelt een niveau waarop volwassenen op vandaag participeren in de samenleving/arbeidsmarkt: ofwel met een arbeidscontract (trede 5 en 6), ofwel zonder arbeidscontract (trede 1 tot en met 4). De tijd dat maatwerkbedrijven enkel en alleen op trede 5 actief zijn ligt al een tijd achter ons. Cross-over samenwerking over de verschillende treden heen is de sleutel om de arbeidsparticipatie van kansengroepen te optimaliseren met zinvol en kwalitatief werk.‘

Gunther Bamelis (bestuurder 4Werk, algemeen directeur ’t Veer en Sowepo):
‘Dit jaar gaat individueel maatwerk van start. De West-Vlaamse maatwerkbedrijven zullen hierin hun trekkersrol als dienstverlener begeleiding opnemen om de inclusie in het regulier bedrijfsleven ook succesvol te maken in een aangepast takenpakket.’

Meten is weten

Mia Decaestecker (voorzitter 4Werk):
‘Cijfermateriaal uit de West-Vlaamse maatwerksector toont de opgaande trajecten op de participatieladder aan. In 2022 stapten 874 personen uit arbeidszorg of inactiviteit in een activeringstraject met als doel opstap naar betaald werk. 336 personen hebben effectief de stap gezet naar betaald werk. Bijna 700 maatwerkers worden ingezet in reguliere bedrijven via enclavewerking. Bij enclavewerk komt er een team maatwerkers samen met een begeleider meehelpen ter plaatse in het bedrijf van de klant. Dit is een belangrijke vorm van opstroom. De cijfers tonen duidelijk aan dat West-Vlaamse maatwerkbedrijven zich niet beperken tot trede 5. Ze bewandelen individuele trajecten op maat tussen trede 3, 4, 5 en 6. Zowel opwaarts als neerwaarts.’

Vorig artikel
14 juni 2023
Jo Brouns bezoekt Oesterbank Meer lezen
Volgend artikel
17 april 2023
Bezoek Nederland Meer lezen