Forena Groep verenigt Sowepo en 't Veer

’t Veer en Sowepo voegen de daad bij het woord. Na hun intentieverklaring tot verregaande samenwerking in februari vormen ze sinds 4 mei een personele unie onder de vlag Forena. De twee vzw’s hebben voortaan gelijklopende statuten, dezelfde leden in de algemene vergadering en dezelfde bestuurders in hun bestuursorganen. Serge Deboever wordt voorzitter, Wim Laporte ondervoorzitter. Operationeel blijven beide maatwerkbedrijven aparte vzw’s die hun eigenheid en identiteit behouden.

Serge: “Twee sterke organisaties die hun krachten en competenties bundelen en mensen verbinden, zorgen voor twee excellerende maatwerkbedrijven die de uitdagingen van de toekomst nog beter kunnen aangaan.”

Forena (afgeleid van het Zweedse förena), staat voor verenigen, verbinden. Onze kernwoorden zijn: kwaliteit, efficiëntie, klantgericht, zorg voor de medewerker, duurzaamheid en innoverend.

Wim Laporte Ondervoorzitter Forena Groep
Er is geen ‘wij-zij’ meer, enkel ‘ons’

Op 1 oktober 2021 wordt Gunther Bamelis de nieuwe overkoepelende directeur. Tot die tijd blijft Walter Bilcke aan het roer van Sowepo. Daarna zal hij van een welverdiend pensioen genieten. Tussen 4 mei en 1 oktober vindt een overgangsperiode plaats waarbij Gunther en Walter samen de nabije toekomst zullen verfijnen en vormgeven. Het accent ligt op samenwerking.

“Het belangrijkste is de continuïteit op lange termijn voor beide organisaties te verzekeren” is Gunther stellig. “We slaan de handen in elkaar om ons te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst. Willen we onze opdracht als maatwerkbedrijf kwalitatief blijven invullen dan hebben we diversiteit nodig in ons werkaanbod ten behoeve van onze maatwerkers. Ook hebben we blijvend nood aan diverse ondersteunende functies. Om hierin een optimaal punt te bereiken, is een bepaalde schaalgrootte belangrijk.”

Walter vult aan: “We hebben nu een sterk team en dit zullen we behouden. Dit team is het fundament voor een diepere samenwerking waarbij we een zo ver mogelijke integratie  nastreven. We zullen leren van elkaar en zo stap voor stap vooruitgaan.
Naast continu verbeteren binnen elke organisatie is operationele samenwerking nu al aan de orde. 4 mei is de start van een nieuw verhaal voor Sowepo en ’t Veer. Er is geen ‘wij – zij’ meer, enkel ‘ons’. Samen onder één vlag: Forena.”

Forena goes social

Benieuwd naar wie ze zijn en wat Forena doet? Eén adres: www.forena.be.

Blijf je graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen binnen Forena?

Forena vind je ook terug op Facebook en LinkedIn.

Vorig artikel
15 juni 2021
Wie is Mia? Meer lezen
Volgend artikel
24 maart 2021
Participatieladder 2020 Meer lezen