Coördinator - Projectverantwoordelijke: Functiebeschrijving

Je bent de regisseur binnen 4Werk die als verbindende schakel de leden van de federatie bij elkaar brengt rond lopende of nieuwe projecten. Je initieert nieuwe projecten, volgt de status op en neemt initiatieven om waar nodig projecten in de goede richting voort te duwen. Je bent een vertrouwensfiguur en hebt een nauw overleg met directeuren of andere stakeholders binnen de eigen federatie en je vertegenwoordigt 4Werk ook binnen het brede netwerk van de sociale economie.

Werkzaamheden:

De werkzaamheden van de coördinator – projectverantwoordelijke bestaan uit (niet limitatief):

 1. Inhoudelijk uitwerken van het jaaractieplan met smart doelstellingen en targets, in nauw overleg met de leden, de projectmedewerkers, het secretariaat en de financiële dienst van 4Werk.
 2. Op eigen initiatief initiëren en onderhouden van intensieve contacten met alle betrokken interne ( directeurenoverleg, RvB, werkgroepen) en externe geledingen (POM, Koepels, WSE) om op ieder moment goed op de hoogte te zijn van de problematiek en geïnformeerd te zijn van de eventuele voortgang.
 3. Informeren en adviseren aan de raad van bestuur en Directeuren Overleg over strategische/inhoudelijke ontwikkelingen, knelpunten of nieuwe wendingen binnen het werkveld van 4Werk.
 4. Formuleren van helder gestructureerd opdrachten en probleemstellingen en zoeken naar oplossingen bij onvoorziene ontwikkelingen.
 5. Bijeenbrengen en bijeenhouden van partijen om te komen tot optimale samenwerking, kennisdeling, projecten en concrete acties met doelstellingen.
 6. Behouden van procesvoortgang door het beleid en de besluitvorming voortdurend te matchen met interne en externe ontwikkelingen en met de strategische doelstellingen van de RvB 4Werk.

De coördinator wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van 4Werk.  Hij/zij wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur waarvoor hij/zij specifieke opdrachten uitvoert. Hij/zij rapporteert aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Functieprofiel
 • Je behaalde een Bachelor of Master of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent ondernemend en in staat om autonoom en onafhankelijk jouw verantwoordelijkheden op te nemen.
 • Je bent sterk communicatief en kan anderen op een diplomatische manier overtuigen.
 • Je hebt een goede kennis van de maatwerkbedrijven en bent op de hoogte van de netwerken binnen de sociale economie.
 • Je bent gericht op coachen en samenwerken.
 • Je bent sociaal gedreven en draagt deze waarden uit binnen ons netwerk.
 • Je bent flexibel ingesteld (regelmatig aanwezig op avondmeetings en evenementen).
 • Je beschikt over een rijbewijs B en woont in West-Vlaanderen.
Aanbod
 • Boeiende job met heel veel contacten en ruime autonomie en verantwoordelijkheden.
 • 1/2 tijds contract voor onbepaalde duur
 • Thuiswerk behoort tot de mogelijkheden
 • Marktconform loon en MC van 6€ per gewerkte dag (eigen bijdrage van 1,09€)
Contact

Sollicitaties richten aan: info@vierwerk.be + mia.decaestecker@vierwerk.be

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

Meer info: www.4Werk.be

Vorig artikel
22 januari 2020
Start-up Lichtwerk zet in op assistieve productietechnologie Meer lezen
Volgend artikel
21 november 2019
West-Vlaamse maatwerkbedrijven excelleren in slimme technologieën Meer lezen